GREEN DEE

กินดี เพราะเราใส่ใจ

เว็บแอปพลิเคชัน GREEN DEE คือพื้นที่รวมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จากเกษตกรผู้ผลิต ร้านค้า ตลาด ร้านอาหาร รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ที่ให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายออนไลน์ ให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่ดีได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

เราพยายามคัดสรรแหล่งอาหารคุณภาพ มีมาตรฐาน ผลิตด้วยกระบวนการธรรมชาติอย่างใส่ใจคนกิน โดยนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผู้อ่านรู้ถึงที่มาของอาหาร และตัดสินใจเลือกให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง หากสนใจก็สามารถติดต่อแหล่งผลิตหรือแหล่งซื้อสินค้าได้โดยตรง

GREEN DEE จัดทำโดย นิตยสารสารคดี ร่วมกับเว็บไซต์นายรอบรู้ นักเดินทาง สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Categories
1

More work